места

ДА! КУБЧЕТО – МОЖЕ ДА Е НАЙ-МАЛКИЯТ БАР ПО ПЛОЩ, АМА НА ГОДИНИ

1

Поне 20 години умните хора в София познават и обичат вероятно най-малкия бар в града. Кубчето се намира на ул. Асен, досами ъгъла с Кърниградска. Софиянците в помече трудно ще се ориентират, кореняците отлично знаят къде е това. Кубчето е нещо като културна институция. Сякаш е кацнало над улицата на мястото на един прозорец и стайче. Половината площ е заета с бра-плота. Не повече от седем-осем души могат да се поберат. И докато си бъбрят и пият, каквото там са избрали, могат и да се порадват на орнаментите – има нещо барселонско в мозайките. Бедата е, ако човек пийне повече от нормалното, понеже стълбите към онова място са възстръмни. Разказваме всичко това, за да споделим, че едно заведение е преди всичко дух, нежели площ. Което може да се каже и така – Кубчето може да е най-малкият бар в София като територия, ама като години...И това не е случайно.