красота

Вести

slava.bg : Международни експерти набелязаха новостите в дерматологията

Международни експерти набелязаха новостите в дерматологията

Българска асоциация на естетичните дерматолози в България (АЕДБ) проведе своя първи конгрес по естетична дерматология с международно участие в гр.София.  Събитието премина при голям интерес от страна на лекарската общност в областта на дерматологията. Конгресът бе арена на богата научна програма, а в ролята на лектори се изявиха утвърдени в съсловието специалисти, които обсъдиха актуални дискусионни теми и терапевтични подходи. По време на форума бяха представени наши и световни  достижения, както и казуси в сферата на клиничната и естетична дерматология. Целите на АЕДБ са свързани с подобряването на нормативната и етична регулация на професията на медицинските специалности в България, имащи отношение към предоставянето на медицински услуги в областта на дерматологията, венерологията, естетичната медицина и медицинската козметика. Сдружението се бори за повишаване качеството на предоставяните на пациентите медицински услуги в тази област, повишаване на нивото на защита на правата на българските пациенти, а също и развитие, и утвърждаване на здравната култура на обществото в областта на дерматологията, венерологията, естетичната медицина и медицинската козметика.
Няма коментари към този материал !