резултати

Кой е най-мръсният град в България?

Пловдив 7,38% (974/13189)
 
Бургас 47,49% (6264/13189)
 
София 38,35% (5058/13189)
 
Варна 3,15% (416/13189)
 
Плевен 0,86% (113/13189)
 
Стара Загора 1,23% (162/13189)
 
Русе 1,53% (202/13189)
 
всички анкети