резултати

Одобрявате ли пластичната хирургия?

В никакъв случай 5,90% (19/322)
 
Само в случай, че се налага 57,14% (184/322)
 
Да 36,96% (119/322)
 
всички анкети